Poradnie studenckie

Poradnia Zdrowia

 poradnia-zdrowia-banner-small-01.jpg

 

Przychodnia interdyscyplinarnej opieki zdrowotnej jest miejscem udzielającym porad w zakresie kompetencji personelu medycznego tj. pielęgniarki, położnej, fizjoterapeuty, dietetyka, ratownika medycznego, audiofonologa oraz elektroradiologa. Ponadto w przychodni działają dwie interdyscyplinarne poradnie zajmujące się problematyką pediatrii oraz geriatrii.

Działalność przychodni przewiduje wspólną pracę studentów między poradniami, celem udzielania wyczerpującej odpowiedzi oraz praktykowania współpracy pomiędzy przedstawicielami różnych zawodów medycznych. W przypadku interdyscyplinarnego charakteru zadanego pytania, działalność przychodni przewiduje wspólną pracę studentów między poradniami, celem udzielania wyczerpującej odpowiedzi oraz praktykowania współpracy pomiędzy przedstawicielami różnych zawodów medycznych.

W ramach przychodni działają poradnie:

Dodatkowym elementem działalności poszczególnych poradni są systematyczne spotkania w ramach tzw. konsyliów studenckich, gdzie będą omawiane zagadnienia związane z poszczególnymi poradami. Spotkania odbywają się przy udziale i moderacji przez opiekuna poradni.

W ramach działalności poszczególnych poradni, za zgodą Interesanta będą umieszczane w bibliotece pytania i odpowiedzi na poszczególne pytania, bez ujawniania jego danych.

Opiekun przychodni – dr Marta Podhorecka
Koordynator poradni – Mateusz Modrzejewski

Czas udzielenia porady: do 3 tygodni.

 Masz pytanie? Wyślij je tutaj: formularz zgłoszeniowy

Poradnie studenckie