Poradnie studenckie

Poradnia Dydaktyki

Wirtualna poradnia dydaktyki i metodyki nauczania wspomaganego nowymi technologiami

poradnia dydaktyki (2) 1600x400.jpgfot. Andrzej Romański

Poradnię prowadzi Katedra Dydaktyki i Mediów, Instytut Nauk Pedagogicznych Wydział Filozofii i Nauk Społecznych UMK

Punkt oferuje pomoc metodyczną w opracowywaniu materiałów do kształcenia zdalnego, zwłaszcza wykorzystania materiałów interaktywnych multimedialnych w nauczaniu oraz w zakresie bezpieczeństwa w sieci. 

Udzielamy konsultacji i wskazówek metodycznych związanych z opracowaniem multimedialnych materiałów dydaktycznych do kształcenia zdalnego, wskazania oprogramowania open source, źródeł grafik i form wizualnych wspomagających kształcenie, opracowywanie/lub wyszukiwanie tutoriali do zgłaszanych programów edukacyjnych (bezpłatnych). Prowadzimy również doradztwo w zakresie wykorzystania możliwości interaktywnych ćwiczeń w oprogramowaniu darmowym (w tym open source).

Kierownikiem poradni jest: dr hab. Dorota Siemieniecka, prof. UMK


W roku akademickim 2021/2022 poradnia działała w terminach:

Dyżury tematyczne

 

 Termin

 Zagadnienia

 Koordynator

4.04–29.04.2022

Udzielanie konsultacji i wskazówek  metodycznych związanych z opracowaniem multimedialnych materiałów dydaktycznych do kształcenia zdalnego. Wskazania źródeł grafik i form wizualnych wspomagających kształcenie, opracowywanie/lub wyszukiwanie tutoriali do zgłaszanych programów edukacyjnych (bezpłatnych). Multimedialne materiały dydaktyczne, infografiki, wizualizacje treści, dydaktyka wspomagana nowymi technologiami

dr hab. Dorota Siemieniecka, prof. UMK

04.04 –31.05.2022

Nowoczesne technologie a rozwój człowieka, cyberprzemoc – profilaktyka i interwencja

dr Lidia Wiśniewska-Nogaj

01.06–14.06.2022

Psychologia rozwojowa (problemy okresu dojrzewania, motywacja, dzieci z ZA w klasie szkolnej etc.), specyficzne zagadnienia związane ze specjalnością studentów, w tym semestrze zagadnienia związane z nauka języków obcych, programy, aplikacje

dr Małgorzata Banasiak

11.04–25.04.2022

Konsultacje w sprawie metodyki edukacji zdalnej (koncepcja kursu, struktura, zasoby, metody, ewaluacja), wykorzystanie platformy Moodle, w tym usługi H5P. Tworzenie interaktywnych materiałów e-learningowych przy użyciu bezpłatnych aplikacji sieciowych

dr hab. Wioletta Kwiatkowska, prof. UMK

09.05–06.06.2022

Otwarte zasoby edukacyjne (w tym oprogramowanie opensource, licencje creative commons), wykorzystanie środowiska Web 2.0 w praktyce edukacyjnej (wiki, blogosfera, podcasty oraz media społecznościowe), systemy zarządzania treścią (CMS), rozwiązywanie problemów z formatowaniem i edytowaniem dokumentów (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, prezentacja multimedialna), dobór cyfrowych materiałów edukacyjnych

dr Małgorzata Skibińska

13.06–  30.06.2022

Komputerowe gry dydaktyczne, zasoby do pracy z tablicą interaktywną, dobór cyfrowych materiałów edukacyjnych

dr Kamila Majewska

01.06–14.06.2022

Identyfikacja zaburzeń, formy terapii, poszukiwanie źródeł wsparcia

dr Agata Wołowska 

 

Masz pytanie? Wyślij je tutaj: formularz zgłoszeniowy

 

Materiały z poradnictwa:

Poradnie studenckie