Poradnie studenckie

Poradnia Dydaktyki

Wirtualna poradnia dydaktyki i metodyki nauczania wspomaganego nowymi technologiami

poradnia dydaktyki (2) 1600x400.jpgfot. Andrzej Romański

Poradnię prowadzi Katedra Dydaktyki i Mediów, Instytut Nauk Pedagogicznych Wydział Filozofii i Nauk Społecznych UMK

Punkt oferuje pomoc metodyczną w opracowywaniu materiałów do kształcenia zdalnego, zwłaszcza wykorzystania materiałów interaktywnych multimedialnych w nauczaniu oraz w zakresie bezpieczeństwa w sieci. 

Udzielamy konsultacji i wskazówek metodycznych związanych z opracowaniem multimedialnych materiałów dydaktycznych do kształcenia zdalnego, wskazania oprogramowania open source, źródeł grafik i form wizualnych wspomagających kształcenie, opracowywanie/lub wyszukiwanie tutoriali do zgłaszanych programów edukacyjnych (bezpłatnych). Prowadzimy również doradztwo w zakresie wykorzystania możliwości interaktywnych ćwiczeń w oprogramowaniu darmowym (w tym open source).

Kierownikiem poradni jest: dr hab. Dorota Siemieniecka, prof. UMK


W roku akademickim 2020/21 poradnia działa w terminie
15.03–14.06.2021

Dyżury tematyczne

 

 Termin

 Zagadnienia

 Koordynator

4.11–18.11.2021

Udzielanie konsultacji i wskazówek  metodycznych związanych z opracowaniem multimedialnych materiałów dydaktycznych do kształcenia zdalnego. Wskazania źródeł grafik i form wizualnych wspomagających kształcenie, opracowywanie/lub wyszukiwanie tutoriali do zgłaszanych programów edukacyjnych (bezpłatnych). Multimedialne materiały dydaktyczne, infografiki, wizualizacje treści, dydaktyka wspomagana nowymi technologiami

dr hab. Dorota Siemieniecka, prof. UMK

19.11–3.12.2021

Nowoczesne technologie a rozwój człowieka, cyberprzemoc – profilaktyka i interwencja

dr Lidia Wiśniewska-Nogaj

4.12–18.12.2021

Psychologia rozwojowa (problemy okresu dojrzewania, motywacja, dzieci z ZA w klasie szkolnej etc.), specyficzne zagadnienia związane ze specjalnością studentów, w tym semestrze zagadnienia związane z nauka języków obcych, programy, aplikacje

dr Małgorzata Banasiak

17.01–30.01.2022

Metodyka edukacji na odległość (koncepcja kursu, struktura, zasoby, metody, ewaluacja),Platforma Moodle – w tym H5P, tworzenie interaktywnych materiałów e-learningowych

dr hab. Wioletta Kwiatkowska, prof. UMK

10.01–21.01.2021

Otwarte zasoby edukacyjne (w tym oprogramowanie opensource, licencje creative commons), wykorzystanie środowiska Web 2.0 w praktyce edukacyjnej (wiki, blogosfera, podcasty oraz media społecznościowe), systemy zarządzania treścią (CMS), rozwiązywanie problemów z formatowaniem i edytowaniem dokumentów (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, prezentacja multimedialna), dobór cyfrowych materiałów edukacyjnych

dr Małgorzata Skibińska

03.01– 14. 01.04.2022

Komputerowe gry dydaktyczne, zasoby do pracy z tablicą interaktywną, dobór cyfrowych materiałów edukacyjnych

dr Kamila Majewska

15.01–30.01.2021

Identyfikacja zaburzeń, formy terapii, poszukiwanie źródeł wsparcia

dr Agata Wołowska 

 

Masz pytanie? Wyślij je tutaj: formularz zgłoszeniowy

 

Materiały z poradnictwa:

Poradnie studenckie