Poradnie studenckie

Poradnia prawa własności intelektualnej i normalizacji

mały patent.jpg

Na przestrzeni ostatnich lat zagadnienia związane z ochroną własności intelektualnej bardzo zyskały na znaczeniu, dlatego też zdecydowaliśmy się uruchomić Poradnię Prawa Własności Intelektualnej i Normalizacji. Coraz więcej osób jest świadomych potrzeby ochrony wytworów pracy intelektualnej, inwestycji, produktów, usług czy wynalazków. Tym samym, pojawia się potrzeba dostępu do wiedzy, nt. prawa autorskiego, norm oraz patentów.

W odpowiedzi na te potrzeby powstała Sieć bibliotek patentowych i centrów informacji patentowej w Europie (PATLIB). Ta Europejska inicjatywa zrzesza ponad 300 ośrodków informacji patentowej rozmieszczonych regionalnie w państwach członkowskich Europejskiego Urzędu Patentowego, określanych jako "PATLIB centres”. Jedno z takich centrów, Centrum Informacji Patentowej i Normalizacyjnej, powstało w Centrum Przedsiębiorczości Akademickiej i Transferu Technologii na  Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Prowadzi ono usługi z zakresu, m.in.:

  • dostarczania dokumentacji patentowej
  • usług helpdesku
  • analizy statystyk patentowych
  • szkolenia użytkowników
  • prelekcji
  • komercjalizacji praw wyłącznych
  • konsultacji ze specjalistami w zakresie własności przemysłowej
  • pomocy przy opracowaniu strategii w zakresie własności intelektualnej.

Ważną częścią Centrum Informacji Patentowej i Normalizacyjnej jest Poradnia prawa własności intelektualnej i normalizacji. Jej głównym celem jest doradztwo z zakresu prawa własności intelektualnej (prawo autorskie i prawo własności przemysłowej). Zajmuje się również wyszukiwaniem patentów w ogólnodostępnych, publicznych bazach patentowych oraz udostępnianiem do wglądu na miejscu wybranych norm.  Pomoc oferowana jest w formie bezpłatnych porad i konsultacji. Odpowiedzi na pytania udzielane są w przeciągu 7 dni roboczych. Termin ten może ulec przedłużeniu zgodnie z pkt. 12 Regulaminu Poradni.

Oferta poradni skierowana jest do wszystkich osób:
    •  zainteresowanych poradnictwem z zakresu ochrony i promocji własności intelektualnej,
    •  pragnących wdrożyć nowe technologie w działalności gospodarczej,
    •  poszukujących wiedzy na temat warunków koniecznych do spełnienia normy.

Działalność poradni nie ogranicza się tylko do udzielania doradztwa oraz informacji na temat norm. Docelowo, stanowić ma ona miejsce szerzenia oraz rozwoju wiedzy na temat ochrony własności intelektualnej, nie tylko na uniwersytecie, ale również wśród mieszkańców Torunia.

Studenci współpracujący z poradnią realizować będą szereg przedsięwzięć związanych z promocją ochrony własności intelektualnej. W planach są, m.in.: prowadzenie otwartych spotkań z ekspertami, szkolenia, warsztaty oraz dni otwarte.

Wszystkich zainteresowanych tematyką ochrony własności intelektualnej, informacją na temat patentów oraz norm, zapraszamy do kontaktu pod adresem: poradnia.patentowa@umk.pl

Opiekunka merytoryczna poradni – dr Justyna Sobecka, Rzecznik Patentowy.

Zapytanie możesz również wysłać przez formularz zgłoszeniowy

Poradnie studenckie