Poradnie studenckie

Poradnia Weryfikacji Informacji

poradnie - zdjęcie ogólne (1) 1600x400 (2).jpg

Celem działania Poradni Weryfikacji Informacji jest przekazywanie wiedzy w zakresie sprawdzania wiarygodności informacji oraz wspieranie zainteresowanych w procesie nabywania umiejętności i kompetencji z tym związanych. Realizujemy to m. in. poprzez:

- edukowanie w zakresie oceny informacji, rozpoznawania nieprawdziwych, zmanipulowanych treści (np. dezinformacji, fake news, deep fake),

- wskazywanie wiarygodnych i rzetelnych źródeł informacji,

- uczenie krytycznego odbioru treści informacyjnych i przekazów medialnych,

- wspieranie procesu wyszukiwania i oceny informacji (w tym rozumienia takich zjawisk jak np. bańka informacyjna),

- upowszechnianie dobrych praktyk i sprawdzonych rozwiązań w tym zakresie.

Prowadzimy działalność ekspercką, doradczą, informacyjną, edukacyjną, promocyjną i badawczą. Zachęcamy do współpracyJ

Poradnię prowadzą członkowie Studenckiego Koła Naukowego Architektów Informacji SPEKTRUM (SKNAI SPEKTRUM), działającego w Instytucie Badań Informacji i Komunikacji UMK oraz zainteresowani tematem studenci kierunku architektura informacji: Aleksandra Jaroć (studia I stopnia), Emilia Jastrzębska (studia I stopnia), Aleksandra Miszk (studia I stopnia), Krystian Okołowski (studia I stopnia), Mateusz Ostapko (studia I stopnia), Katarzyna Płońska (studia I stopnia), Karolina Sumowska (studia I stopnia), Aleksandra Śnieć (studia I stopnia), Feliks Trembowiecki (studia I stopnia) i Julia Truszczyńska (studia II stopnia).  

Koordynatorką poradni jest dr Magdalena Cyrklaff-Gorczyca z Katedry Badań Przestrzeni Informacyjnej.

Kontakt: magdalena.cyrklaff@umk.pl

Poradnie studenckie