Poradnie studenckie

Pomoc prawna dla Ukrainy

Uniwersytecka Poradnia Prawna na Wydziale Prawa i Administracji UMK w Toruniu informuje, że  otwarty jest punkt pomocy prawnej dla obywateli Ukrainy.

Pomoc dotyczy kwestii legalizacji pobytu w Polsce i innych aspektów codziennego pobytu w Polsce: ochrona zdrowia, edukacja, zatrudnienie, itp.

Pytania prawne można zadawać za pośrednictwem poczty mailowej na adres poradniaprawna@umk.pl  lub osobiście w punkcie pomocy prawnej:

  •  Wydział Prawa i Administracji UMK w Toruniu, ul. Wł. Bojarskiego 3, sala 127, I piętro.

Dyżur odbywa się w każdy czwartek: godz. 15.00-17.00.

Możliwe jest również indywidualne uzgodnienie spotkania za pośrednictwem poczty mailowej, wskazane byłoby także opisanie wstępnych zagadnień, co nam ułatwi przygotowanie się do spotkania.

W przypadku dużego zainteresowania spotkaniami indywidualnymi, uruchomimy nowe dyżury w Poradni Prawnej, o czym poinformujemy.


Університетська юридична клініка підпорядкована факультету права та адміністрації Університету Миколи Коперника в м.Торунь повідомляє, що наразі відкрито пункт правової допомоги для громадян України.

Допомога стосується питань, пов’язаних із легалізацією проживання в Польщі та інших аспектів повсякденного життя: охорона здоров’я, освіта, працевлаштування тощо.

Юридичні питання можна задати за допомогою електронної пошти poradniaprawna@umk.pl або особисто в пункті юридичної допомоги, який знаходиться за адресою:

Факультет права та адміністрації Університету Миколи Коперника в м.Торунь, вул.  Вл.  Боярського 3, кімната 127, перший поверх.

 

Години прийому громадян – щочетверга з 15:00 до 17:00.

Також можна домовитися про індивідуальну зустріч за допомогою електронної пошти, при цьому радимо Вам описати попередні запитання, що допоможе нам підготуватися до нашої зустрічі.

У разі інтересу до індивідуальних зустрічей, ми введемо новий еластичний розклад чергувань в Юридичній клініці, про що Вас проінформуємо.

Запити можна подавати українською мовою. Під час чергування також буде присутня особа, яка володіє українською та польською мовами.

Poradnie studenckie