Poradnie studenckie

Więcej możliwości wsparcia

2021-06-16

UMK kompleksowo oferuje pomoc psychologiczną. Dopełnieniem poradni SYNERGIA jest Uniwersytecki Ośrodek Wsparcia i Rozwoju Osobistego.

Uniwersytecki Ośrodek Wsparcia i Rozwoju Osobistego został utworzony jako odpowiedź na potrzeby i problemy zgłaszane od wielu lat przez studentów i pracowników UMK. Podjęliśmy decyzję o stworzeniu przyjaznego miejsca pracy i studiowania, ponieważ badania realizowane w systemie zapewniania jakości kształcenia i warunków pracy wskazują na rosnące obciążenia członków naszej społeczności w sferze emocji, trudności w radzeniu sobie ze stresem i nowymi sytuacjami. Wiele osób odczuwa także potrzebę wsparcia prorozwojowego.

Ośrodek został formalnie powołany 1 stycznia 2021 r. po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Rektorskiej na posiedzeniu 14 grudnia 2020 r. i jest przeznaczony dla studentów, doktorantów i pracowników naszej uczelni. Działania rozpoczęliśmy już w czasie pandemii, uruchamiając nieodpłatną pomoc psychologiczną i psychiatryczną. Celem Ośrodka jest wykorzystanie zasobów i możliwości Uczelni tak, aby każdy szukający wsparcia odnalazł właściwą pomoc.

Z Ośrodkiem współpracują dwie psycholożki: dr Magdalena Cyrklaff-Gorczyca i mgr Barbara Lorek, do których można zwrócić się po pomoc psychologiczną. Oferujemy również pomoc psychiatryczną, z której może skorzystać każdy potrzebujący student, doktorant i pracownik Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Oprócz psychologów i psychiatrów, do współpracy zaprosiliśmy pełnomocników JM Rektora, którzy pełnią w naszym zespole rolę ekspertów. Są to:

Zależy nam, aby pomoc oferowana społeczności Uczelni była kompleksowa. Warto dodać, że funkcjonuje już Rada Centrum, reprezentująca różne grupy spośród wspólnoty Uniwersytetu.

Oprócz wsparcia opisanego wyżej celem Ośrodka jest także prowadzenie szeroko rozumianej edukacji poprzez treningi interpersonalne, wykłady czy warsztaty psychoedukacyjne. Już teraz staramy się organizować wykłady i spotkania na tematy na przykład radzenia sobie ze stresem, uważności czy współczucia do samego siebie. W przyszłości planujemy zapraszać osoby, które chciałyby podzielić się ze studentami, doktorantami i pracownikami nie tylko swoją wiedzą, ale też doświadczeniem i umiejętnościami, co może przybierać postać pomocy, ale i prorozwojowych impulsów. Już teraz zapraszamy osoby chcące z nami współpracować i stworzyć miejsce, do którego będzie chciało się wracać.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych na naszą stronę wsparcie.umk.pl, gdzie znajdą Państwo wszystkie potrzebne i najważniejsze informacje.

Katarzyna Fus
Poradnie studenckie