Poradnie studenckie

Przestrzeń przyjazna obcokrajowcom

2022-03-21

Po poradę w przygotowaniu projektu graficznego może zgłosić się każdy, również szkoły, przedszkola oraz jednostki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. W tym wypadku Studium Kultury i Języka Polskiego dla Obcokrajowców UMK poprosiło o przygotowanie koncepcji na zagospodarowanie ściany w jednej z sal zajęciowych. Pomysłów na przedstawienie było kilka, ale wszystkie starały się nawiązywać  do charakteru miejsca.  

- Założeniem projektu było wzbogacenie jednolitych, pustych ścian sali wykładowej. Realizacja nawiązywać będzie do różnorodności kulturowej oraz do języka polskiego, dzięki np. wprowadzeniu typografii w postaci klasycznych polskich zwrotów grzecznościowych – mówi dr hab. Iwona Szpak-Pawłowska, prof. UMK z Katedry Malarstwa, opiekunka poradni.

Taka realizacja poza funkcją estetyczną powinna również angażować obiorcę, jak zaznacza koordynatorka projektu, mural w wydźwięku przekazowym powinien prowadzić intelektualny dialog z widzem. W ten sposób miejsce zajęć może inspirować i stymulować tworząc zarazem przyjazną przestrzeń.

Poradnia Projektowania Murali przygotowuje graficzne propozycje i służy doradztwem w ich wykonaniu, jednak nie realizuje projektów ani nie pokrywa kosztów materiałów. Wszystkie chętne osoby do skorzystania z możliwości uatrakcyjnienia ścian w swoim otoczeniu zapraszamy do wypełnienia formularza zgłoszeniowego.

Anna Kuczborska
Poradnie studenckie