Poradnie studenckie

Poradnia Wodna

Poradnia gospodarowania wodą

poradnia wodna 1600x400.jpgfot. Andrzej Romański

Poradnię na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej prowadzą Studenci Koła Naukowego Hydrologów (kierunek geografia, geoinformacja, gospodarka przestrzenna). 

Zakres spraw obejmuje zmianę stosunków wodnych, kwestie własności wód powierzchniowych (jezior), pobory wody i odprowadzenie ścieków, a także procedury postępowań wodnoprawnych na szczególne korzystanie z wód powierzchniowych. 

Celem działalności poradni jest informowanie mieszkańców w sprawie procedur postępowania w przypadku konkretnych zapytań. Wskazania będą obejmowały zapytania, do jakiego organu należy zwrócić się w przypadku naruszenia stosunków wodnych, w wyniku którego powstają szkody dla osób trzecich. Odpowiemy też na pytania odnośnie opracowań, jakie powinny być wykonane i przez kogo, aby stały się przydatne  w rozstrzygnięciu kwestii spornych. Do katalogu spraw zaliczamy też wskazanie, na jakiej podstawie dokonuje się kwalifikacji śródlądowych wód powierzchniowych, które związane są z prawem własności np. jezior oraz jakie obowiązki mają obywatele w kwestii odprowadzania i zagospodarowania wód opadowych.

Opiekun poradni – dr Katarzyna Kubiak-Wójcicka, z Katedry Hydrologii i Gospodarki Wodnej

 

Masz pytanie? Wyślij je tutaj:  formularz zgłoszeniowy

Poradnie studenckie