Poradnie studenckie

Praktycznie o logistyce

2021-11-29

7 grudnia Koło Naukowe Logistyki LOGITOR zaprasza na wydarzenie online "Dni Praktyki dla Logistyki".

Wydarzenie odbędzie się na platformie MS Teams. Spotkanie to niezwykła szansa dla wszystkich chcących poszerzyć swoją wiedzę o praktyczne aspekty odnoszące się do obsługi logistycznej współczesnych procesów gospodarczych. Prelegenci występujący podczas webinarium to reprezentanci wiodących przedsiębiorstw z „sektora TSL", którzy dzielą się Swym doświadczeniem i prezentowanymi case study.

Jak wziąć udział w wydarzeniu:


1. Należy zarejestrować się do udziału w tegorocznej edycji wydarzenia, poprzez uzupełnienie formularza google: link https://forms.gle/Ajw8xSD8JqK539iMA

2. Połączyć się do wydarzenia „Dni Praktyki dla Logistyki" na platformie MS Teams w dniu 7.12.2021 r., godz. 13:00, link: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZTBkMDgwNmItYTQ1Mi00NmUwLWExNDItOTc4M2U2MTI2OTQ3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e80a627f-ef94-4aa9-82d6-c7ec9cfca324%22%2c%22Oid%22%3a%225529a1ec-9499-4a3c-9a14-5a77d168ff81%22%7d

Katarzyna Fus
Poradnie studenckie