Poradnie studenckie

Rekrutacja do Poradni Studenckich UMK trwa

2024-02-08

Studenci i studentki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika chcące zaangażować się społecznie mogą dołączyć do grona osób działających w Poradniach Studenckich. Rekrutacja na semestr letni trwa do 1 marca 2024. 

 

Czemu służą Poradnie Studenckie UMK? 

 

Poradnie Studenckie to okazja do rozwoju kompetencji przekrojowych przydatnych na co dzień, takich jak krytyczne myślenie, rozwiązywanie konfliktów, aktywne słuchanie czy empatia oraz możliwość uzyskania certyfikatu YUFE Civic Star. W wybranej przez siebie poradni osoby studiujące mają szansę podzielić się swoją wiedzą i umiejętnościami z mieszkańcami i mieszkankami naszego regionu, udzielając porad i wsparcia merytorycznego lub prowadząc warsztaty, tym samym doskonaląc się w studiowanej dyscyplinie naukowej oraz rozwijając swoje zainteresowania akademickie. W semestrze letnim trwa nabór uzupełniający do 10 poradni: Poradnia Prawna, Poradnia Wodna, Poradnia Zdrowia, Poradnia Dydaktyki, Poradnia Rodzinna, Poradnia Projektowa, Poradnia dla Równości, Poradnia Patentowa, Poradnia WWW oraz Poradnia Informacji. Działalność w Poradni Studenckiej to również sposób na zacieśnienie więzi z lokalnymi społecznościami oraz poznanie ich potrzeb i problemów.  

 

Czym jest certyfikat YUFE Civic Star? 

 

Certyfikat YUFE Civic Star poświadcza, że osoba angażowała się społecznie oraz nabyła bądź rozwinęła kompetencje, które pozwolą jej stać się bardziej odpowiedzialnym i aktywnym obywatelem, a także bardziej kompetentnym pracownikiem. Od strony formalnej oznacza to, że osoba wzięła udział w szkoleniu YUFE na temat zaangażowania, przepracowała minimum 50 godzin angażując się społecznie, np. poprzez działalność w Poradni Studenckiej lub jako wolontariusz, wypełniła Plan Rozwoju Osobistego przed rozpoczęciem aktywności i po jej zakończeniu. 

 

Więcej o YUFE na UMK, certyfikacie Civic Star oraz ofercie wolontariackiej znajdziesz tutaj: www.umk.pl/yufe/dla-spoleczenstwa/ 

 

Zapisy do Poradni Studenckich UMK trwają do 1 marca 2024 i odbywają się poprzez Wirtualny Kampus: virtualcampus.yufe.eu/p/courses/category/civic-engagement-activities 

 

Więcej informacji o Poradniach Studenckich UMK można uzyskać na stronie www.poradnie.umk.pl lub kontaktując się z Natalią Jaworańską z Działu Międzynarodowych Partnerstw i Mobilności Edukacyjnej natalia.jaworanska@umk.pl 

Natalia Jaworańska
Poradnie studenckie