Poradnie studenckie

Działamy razem z Powiatem Toruńskim

2021-10-28

– Mamy szeroką, wieloletnią współpracę z miastem, bardzo się cieszę, że teraz w sposób naturalny rozszerzamy ją o współpracę z Powiatem Toruńskim. Wspólne działania Uniwersytetu z otoczeniem społecznym są dla nas niezwykle ważne – powiedział rektor Andrzej Sokala.

Współpraca obejmie takie działania jak wzajemną promocję, wspólne organizowanie wydarzeń, stworzenie studentkom i studentom YUFE możliwości odbycia wolontariatu w Starostwie Powiatowym, rozszerzenie oferty szkoleniowej dla mieszkańców Powiatu, informowanie lokalnej społeczności za pomocą różnych kanałów o skierowanych do niej inicjatywach uczelni, w szczególności o działaniu Poradni Studenckich.

­– Idea YUFE w zakresie współpracy z otoczeniem znakomicie wpisuje się w działalność samorządową – mówił starosta toruński Marek Olszewski. – Mieszkańcy z pewnością docenią możliwości, jakie otwiera przed nami to porozumienie, i będą korzystać z szerokiej oferty inicjatyw.

Katarzyna Fus
Poradnie studenckie